TEFSİR

9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

TEFSİR (8 CİLT)

"KUR’AN’I KERİMİN AYETLERİ NEYE GÖRE VE NASIL AÇILIR”

Şeri hükümlerle hükümlenerek nefsi islah etmek

Nefsin dördüncü hali olan nefsi mutmainneye çıkarak tecelliyata vakıf olup mümin sıfatına nail olmak.

Nefsin beşinci hali olan nefsi raziyeye çıkarak, ilmel yakın durumuna gelmek. Bu makamda Allah'u Teala insanlara İlham veya keşf açıklığıyla ayeti kerimelerin manalarını göstererek kişiyi bizzat Zat'ı tarafından yetiştirir ki işte bunlara ümmüler denir. Rab'bimiz ayeti kerimesinde “Biz kime ilim vermişsek ona hikmet vermişizdir” buyurmaktadır. Yine bir ayeti kerimesinde “İnsanların çoğu ilhamı bilmezler.” buyurmaktadır.

Allah'u Teala indinde kişi nefsini daha da islah ederek yükselmesi; Nefsi marziyye kutbul azam, nefsin 7. hali nefsi safiyeye çıkarak kutbul ahtap durumuna gelmesidir. İşte burda bizzat Allah'u Teala tarafından yeryüzünde vazifelendirilerek, peygamber varisi olarak, dinden batılları çıkarmak üzere vazifelendirilir. Böyle insan, sırrın sırrına vakıf olur. Zamana göre ayeti kerimelerin manalarını insanlara açıklar. Buna müştehit denir.

Bu duruma vakıf olmayan insanlar, arapçayla Allah'u Teala’nın ayeti kerimelerini her ne kadar açarlarsa da, Bunlarda Kur'an ilmi olmadığı için, arapca graımerin gelişine göre açarlar ki, bu durumda bazı ayeti kerimelerde yanlış açılmalar meydana gelir. Çünkü Allah'u Teala’nın kelamı harfler üzerinedir. Her ne kadar Allah'u Teala Kur'an daha iyi anlaşılsın diye arapca indirdiyse de, işte Allah kelamı karşısında insanların konuşma kelamları eksik ve Kur'an ayetlerinin anlamlarının tam karşılıkları olmadığından, insanlar da da batını bir ilim bulunmadığından dolayı, Kur'an'ı ke-rimin ayetlerini kendi akıllarına göre şumullendirerek açarlar ki bu durumda ayetler bir çok yanlışlıklarla beraber açılır ve Allah'u Teala sıfatlanır.

Zamanımızda da Kur'an-ı Kerim böyle akıllara göre açıldığından Kur'an-ı Kerim içersinde hakiki manalar saptırılmış ve üçyüzseksen dokuz ayeti kerime yanlış açılmıştır. Bu benim gördüklerim! Allah'u alem öyle tahmin ediyorum ki dahada yanlış açılmış olan ayetler mevcuttur.

İşte Kur'an-ı Kerim yukarıda vasfını tarif ettiğim böyle ilim sahibi olan kişiler tarafından açılır.

Allah'u Teala ayeti kerimesinde “Onlar ağızlarının üfürmeleriyle Allah'ın nurunu söndüreceklerini mi sandılar. Allah nurunu kıyamete kadar tamamlayacak.” dediği ayeti kerimesiyle böyle alimleri yetiştirir, dine giren batılları ve hürefaları temizlettirir. Dini islamın hükmünü kıyamete kadar sürdürür.

Bu durumda Kur'an-ı Kerimin ayeti kerimelerini açacak olan insanların vasıfları şöyledir.

 • 1- Al-i İmran suresinin 7. ayeti kerimesinde 'verrasihu' dediği ayeti kerimesine göre, Allah'u Teala’nın ilmiyle yoğrulmuş, bu makama yükselmiş ve Allah'u Teala bu gibi insanlara ilim verdikten sonra hikmetini verdiği insanlar,
 • 2- Keşf açıklığıyla Allah'u Teala’nın müsade ettiği kadarıyla ayeti kerimelerin manalarını görenler,
 • 3- Lahut alemini görenler,
 • 4- Bu durumda bizzat (Elesti bi Rab'bikum)a şahit olanlar,
 • 5- Allah'u Teala ayeti kerimesinde buyurduğu gibi, “Alimler ve melekler Allah'u Tealanın varlığına şehadet ederler” dediği kimseler,
 • 6- Ledünnü ilmine sahip olanlar,
 • 7- Allah'u Teala ayeti kerimesinde “İnsanların çoğu ilhamı bilmezler” dediği ayeti kerimesinin sırrına vakıf olanlar,

Bu hasletlerin hepsi bir insanda bulunursa, Kur'an-ı Kerimin ayetlerinde ki manalarını sezer ve ona göre ayeti kerimeleri açar.

Bununla beraber

 • 1- İnsan irade-i cüziyesinin ne olduğunu bilecek,
 • 2- Allah'u Teala’yla (Elesti bi Rab'bikum)da ahitleştiğinin nasıl olduğunu bilecek,
 • 3- Bu durumda insanın kendi muradının insana kader olduğunu idrak edecek,
 • 4- Bu kaderi ise Allah'u Teala’dan başka hiçbir kuvvetin değiştiremiyeceğini bilecek,
 • 5- “Biz dilemezsek siz diliyemezsiniz” ayeti kerimesiyle “İndimizde bir kitap var ki Levh-i mahfuzda mahfuzdur O’na sonradan ne bir ilave ne de bir eksiklik yapılır.” ayeti kerimesiyle artık yazılanlarında bir daha değişmiyeceğini idrak edecek,
 • 6- Allah'u Teala’nın bu alemleri programladığını “Kıyamete kadar gelecek tek bir canlı yok ki, biz onun ne yapacağını bilmiyelim.” ayeti kerimesine göre bunların manalarının bu ayetler çerçevesi içersinde hikmetlerle inceliklerini bilecek ve buna göre ayeti kerimelerin manaları açılacaktır. Bu durumda Allah'u Teala sıfatlanmaktan çıkarak, ayeti kerimeler insanların anlıyacağı manalarda açılarak, insanlara Allah yolunda yol gösterecek.

İşte bu durumları bilenler, bu hale erenler, ayeti kerimelerin karşılıklarını verirler. Yoksa Allah insanlardan söz alacak ve bu sözü insanlar değiştirebilecek. Var mı böyle bir kuvvete sahip olabilecek bir insan, bu durumda kaderini değiştirebilecek. İşte bu gibi eksik bilgilerle donananlar, ayeti kerimeleri kendi iradeleri içersinde değerlendirerek ayeti kerimeleri yanlış açmışlar ve Allah'u Teala’yı sıfatlamışlardır.

Tarafımızdan yazılmış olan Kur'an-ı Kerim’in açıklaması bu ilimler çerçevesi içersinde yazılmış ve ayeti kerimelerin manaları insanların anlayacağı manalar çerçevesi içersinde verilmiştir. Kur'an-ı Kerim mealinde tarafımızdan bulunan 504 ayeti kerime yanlış açılmış ve bunlar hakiki manaları ile düzeltilerek bu Kur'an-ı Kerim ve meali basılmıştır.

Yazar
Metin Saruhan

ESERİ OKU >