Şehâ! Bu benliği bâzâr-ı aşkda senden aldım benb Ânın çün bu derûnümde aradım seni buldum ben .. (0 kişi izledi.)


Video Açıklaması

Şehâ! Bu benliği bâzâr-ı aşkda senden aldım ben
Ânın çün bu derûnümde aradım seni buldum ben
Ne sen bensiz bilinirsin, ne ben sensiz bulunurum
Seni bende, beni sende bulup seninle doldum ben

Ne hikmettir bu âlemde kimi Mecnûn kimi Leylâ
Hemân cümlesi sensin görüp hayrette kaldım ben
Çü sensin aşık ı maşuk dahî Şîrîn ile Ferhâd
Niçün Ferhâd olup bu varlığım dağını deldim ben?

Ne sen bensin, ne ben senem ki; sen-ben şirk olur zîrâ
Bu sen-ben defterini ol sebebdendir ki sildim ben
Vücûd iklîmini bir bir teferrüc eyleyip ahîr
Çü sensin Zâtî, yâ Maksûd!, ânın çün sana geldim ben.

Henüz yorum yapılmamıştır.