Furkan Suresi 1. ayeti kerime: Hayır ve bereketi binihayedir, O, Zat’ın ki, Furkan’ı kulu üzerine indirdi ki, bütün alemlere bir sakındırıcı olsun. (0 kişi izledi.)


Video Açıklaması

YİRMİ BEŞİNCİ SÛRE el- FURKAN SÛRESİ:
Bu sure Mekke’de nazil olmuştur. Sadece üç ayetinin (altmış sekiz yetmiş) Medine’de nazil olduğu hakkında bir rivayet vardır. Yetmiş yedi ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen el- Furkan ayetinden alır. Furkan hakkı batıldan ayırt eden demektir ve Kur’an’ı Kerim’in isimlerindendir.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Furkan Suresi 1. ayeti kerime: Hayır ve bereketi binihayedir, O, Zat’ın ki, Furkan’ı kulu üzerine indirdi ki, bütün alemlere bir sakındırıcı olsun.

Henüz yorum yapılmamıştır.