Anadolu"nun İslamlaşmasında büyük katkısı olan Ahmet Yesevi bir beyitinde: O Elesti bi Rabbikum dediğini bilemedim bütün ruhlar oldu üç bölük... (0 kişi izledi.)


Video Açıklaması

Anadolu"nun İslamlaşmasında büyük katkısı olan Ahmet Yesevi bir beyitinde:
O Elesti bi Rabbikum dediğini bilemedim.
Bütün ruhlar oldu üç bölük.
Zahir nasıl bilsin elesti ahdi.
Kulun manen Rabbi gördüğü yermiş.
Gün bugün kapanmış ehli hakikat.
Rabbine ahdini verdiği yermiş.
Bugün duysa bile şüphesi gitmez.
Benlik perdeleri duvar misali.
Hakkı görmeyenin şüphesi bitmez.
Çıkıp görse de hakkı rical...

Henüz yorum yapılmamıştır.