KUR'AN-I KERİM MEALİ

9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

KUR’AN-I KERİM MEALİ

Kur’an’ı Kerim’in açılışı şu gibi bilgilerin neticesinde daha düzgün ve aslına uygun olarak açılır.

1- Araf suresi 172. ayeti kerimesinde geçen ahitleşme olayının nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi.

2- Kur’an’ı Kerim’in Türkçe karşılığında, tam manası ile karşılığı olmadığından, Kur’an’ı Kerim’in daha güzel anlaşılabilmesi için bu mealde, “umulur ki” ifadesinin yerine, “Ta ki” kelimesi kullanılmıştır.

“Ta ki” şu manada kullanılmak üzere konulmuştur. Bir topluluk veya bir kavmin içersinde İslam olupta, küfrü yaşıyanlara ve sonunda kişi aslına rucu ederek İslam olacağından, bu gibi insanlara verilen bir zaman birimi içersindeki fırsatlardır.

Bu gibi insanlar bu zaman içersinde aslına rucu ederek, verdiği ahit üzere İslama döneceklerinden ta ki kelamı kullanılmıştır.

İşte! “Ta ki” bu manayı arzetmektedir. “Umulur ki” kelimesinin karşılığında konulan bir kelamdır. “Umulur ki” Allah’u Teâlâ’yı sıfatlamaktadır. Allah’u Teâlâ ayeti kerimesinde, kıyamete kadar gelecek hiçbir canlı yok ki, biz onun ne yapmayacağını bilmiyelim, dediği ayeti kerimesine göre, “umulur ki” ters düştüğünden bunun yerine “Ta ki” kelamı kullanılmıştır.

3- Kur’an’ı Kerimin açılan Türkçe meallerinde, Kur’an’ı Kerimi açan yazarlar, İnsanlar üzerinden irade-i cüz-i yeyi kaldırmışlar bütün işleri Allah’u Teâlâ’ya bağlayarak Allah’u Teâlâ’yı sıfatlamışlardır.

Mesela Allah dilediğini cennete dilediğini cehenneme sokar dediklerinde, (Femen yağmel miskale zerretin hayran yerah) (vemen yağmel miskale zerretin şerran yerah) ayeti kerimelere ve bunun gibi daha birçok ayetlere ters düşerek, mesela (Sizin kazandıklarınız kendi iki ellerinizni karşılığıdır). (Allah hiç bir nefse zulmetmez siz kendi nefislerinize zulum edersiniz) gibi ayeti kerimelere ters düşerek Allah’ı sıfatlamışlardır.

Bunun yerine de insanların kendi arzuları ve istekleri karşılığında kelamlar kullanılmıştır. Mesela Allah dilediğini cennete dilediğini cehenneme sokar dediklerinde bunun karşılığı olarak, Allah’tan dileyen cennete dileyen cehenneme gider. Diye açılarak ayeti kerimelerin ışığı altında, ayetlerin birbirlerine ters düşmeyecek ve Allah’u Teâlâ’yı sıfatlanmayacak şekilde ayetlerin karşılığı konulmuştur.

Mesale Araf suresi 179 zuncu ayeti kerimesinde ayetin açılışında, (Biz insanların ve cinlerin bir çoğunu cehennem için yarattık) diye açılması Allah’u Teâlâ’yı sıfatlamıştır. Bunun karşılığında And olsun insanların ve cinlerin bir çoğu için cehennem yaratılmıştır denmiştir ve hakiki manasıda budur.

Bu söylediklerimizi toparlıyacak olursak;

  • 1- Ahitleşmeden insanların haberi olmadığı.
  • 2- “Umulur ki” kelamıyla Allah’u Teâlâ’nın gelecekten haberi olmadığının meydana çıkması ve Allah’u Teâlâ’yı sıfatlamaları.
  • 3- İrade-i cüz-i yenin insanın elinden alınarak, Allah’u Teâlâ’ya bağlanması ki buda Allah’u Teâlâ’yı sıfatlar.

Kur’an’ı Kerimde kırmızı olarak açılan ayetler, yanlış açılan ayetlerdir. Altlarında bulunan yeşil ayetler ise, aynı ayetlerin doğru bir şekilde açılışlarıdır.