016- Nahl Suresi

28-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 12. ayeti kerim...

Nahl Suresi 12. ayeti kerime: O, geceyi, gündüz...

28-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 11. ayeti kerim...

Nahl Suresi 11. ayeti kerime: (Allah) Su sayesi...

28-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 10. ayeti kerim...

Nahl Suresi 10. ayeti kerime: Gökten suyu indir...

21-04-2017
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 122. ayeti keri...

Nahl Suresi 122. ayeti kerime: Ona dünyada güze...

21-04-2017
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 126. ayeti keri...

Nahl Suresi 126. ayeti kerime: Eğer ceza verece...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 107. ayeti keri...

Nahl Suresi 107. ayeti kerime: Bu (azap), onlar...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 106. ayeti keri...

Nahl Suresi 106. ayeti kerime: Kim iman ettikte...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 61. ayeti kerim...

Nahl Suresi 61. ayeti kerime: Eğer Allah, insan...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 60. ayeti kerim...

Nahl Suresi 60. ayeti kerime: Kötü sıfat, ahire...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 58. ayeti kerim...

Nahl Suresi 58. ayeti kerime: Onlardan birine k...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 59. ayeti kerim...

Nahl Suresi 59. ayeti kerime: Kendisine verilen...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 57. ayeti kerim...

Nahl Suresi 57. ayeti kerime: Onlar, kızların A...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 46. ayeti kerim...

Nahl Suresi 46. ayeti kerime: Veya onları dönüp...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 45. ayeti kerim...

Nahl Suresi 45. ayeti kerime: Kötülükleriyle hi...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 44. ayeti kerim...

Nahl Suresi 44. ayeti kerime: Apaçık mucizeler ...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 43. ayeti kerim...

Nahl Suresi 43. ayeti kerime: Senden önce de, k...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 42. ayeti kerim...

Nahl Suresi 42. ayeti kerime: (Onlar) Sadece Ra...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 41. ayeti kerim...

Nahl Suresi 41. ayeti kerime: Zulme uğradıktan ...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 40. ayeti kerim...

Nahl Suresi 40. ayeti kerime: Biz, bir şeyin ol...

26-02-2018
A. Metin Saruhan

Nahl Suresi 39. ayeti kerim...

Nahl Suresi 39. ayeti kerime: Hakkında ihtilaf ...