Seytan

05-04-2017
A. Metin Saruhan

Allah"u Teala şeytana tecel...

Allah"u Teala şeytana tecelli etmiş midir?

05-04-2017
A. Metin Saruhan

Şeytan bana sürekli vesvese...

Şeytan bana sürekli vesvese veriyor, eski hatal...

27-03-2017
A. Metin Saruhan

Cinler ve Şeytan benimle fa...

Cinler ve Şeytan benimle fazla uğraşıyor Allah"...

12-03-2017
A. Metin Saruhan

Hocam şeytanın asıl amacı M...

Hocam şeytanın asıl amacı Müslümanı yoldan çevi...

11-03-2017
A. Metin Saruhan

Melun baş ağrısı yapabilir mi?

Melun baş ağrısı yapabilir mi?

21-01-2017
A. Metin Saruhan

Benim normal yaşamımda şeyt...

Benim normal yaşamımda şeytan ve cinler aklımda...

27-12-2016
A. Metin Saruhan

Rbbimin izniyle doğru yolda...

Rbbimin izniyle doğru yolda yürüyen insana şeyt...

27-12-2016
A. Metin Saruhan

Şeytan bir insanın bedenini...

Şeytan bir insanın bedenini ne kadar kontrol al...

25-12-2016
A. Metin Saruhan

Şeytanın iğvası bazen artıp...

Şeytanın iğvası bazen artıp yoğunlaşıyor, bazen...

13-12-2016
A. Metin Saruhan

Melun insanın sahip olduğu ...

Melun insanın sahip olduğu frekansa giripte mi ...

15-11-2016
A. Metin Saruhan

İfritler Hz. Süleyman'a kar...

İfritler Hz. Süleyman'a karşı çıkamıyor, onun e...

15-11-2016
A. Metin Saruhan

Yediğimiz yemek şeytanın üz...

Yediğimiz yemek şeytanın üzerimizdeki etkisini ...

02-11-2016
A. Metin Saruhan

Hurafalar insanlarımıza euz...

Hurafalar insanlarımıza euzu billahi mineşşeyta...

02-11-2016
A. Metin Saruhan

Şeytan benimle boş yere uğr...

Şeytan benimle boş yere uğraşmıyor mu?

25-10-2016
A. Metin Saruhan

Geçen dersimizde cinlerde r...

Geçen dersimizde cinlerde ruh olmadığı için ceh...

13-10-2016
A. Metin Saruhan

Şeytan nefsini kıramadığı i...

Şeytan nefsini kıramadığı için mi Hz. Adem'e se...

13-10-2016
A. Metin Saruhan

Hocam, şeytan zikir ilmini ...

Hocam, şeytan zikir ilmini biliyormuş, bu zikir...

18-09-2016
A. Metin Saruhan

Şeyhi olmayanın şeyhi şeyta...

Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır şeytan alime ca...

15-09-2016
A. Metin Saruhan

Kişi manevi olarak yükselec...

Kişi manevi olarak yükseleceği zaman şeytan ona...

09-09-2016
A. Metin Saruhan

Şeytan Allah'ı inkar etmiyo...

Şeytan Allah'ı inkar etmiyor itaatsizlik yapıyo...