028- Kasas Suresi

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 88. ayeti keri...

Kasas Suresi 88. ayeti kerime: Allah’tan başka ...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 87. ayeti keri...

Kasas Suresi 87. ayeti kerime: Allah’ın ayetler...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 86. ayeti keri...

Kasas Suresi 86. ayeti kerime: Sen bu Kitab’ın ...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 85. ayeti keri...

Kasas Suresi 85. ayeti kerime: (Rasul’üm) Kur’a...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 84. ayeti keri...

Kasas Suresi 84. ayeti kerime: Kim bir iyilik g...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 80. ayeti keri...

Kasas Suresi 80. ayeti kerime: Kendilerine ilim...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 83. ayeti keri...

Kasas Suresi 83. ayeti kerime: İşte ahiret yurd...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 82. ayeti keri...

Kasas Suresi 82. ayeti kerime: Daha dün onun ye...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 81. ayeti keri...

Kasas Suresi 81. ayeti kerime: Nihayet biz, onu...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 79. ayeti keri...

Kasas Suresi 79. ayeti kerime: Derken, Karun, i...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 78. ayeti keri...

Kasas Suresi 78. ayeti kerime: Karun ise; O (se...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 77. ayeti keri...

Kasas Suresi 77. ayeti kerime: Allah’ın sana ve...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 76. ayeti keri...

Kasas Suresi 76. ayeti kerime: Karun, Musa’nın ...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 75. ayeti keri...

Kasas Suresi 75. ayeti kerime: (O gün) Her ümme...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 74. ayeti keri...

Kasas Suresi 74. ayeti kerime: O gün Allah onla...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 73. ayeti keri...

Kasas Suresi 73. ayeti kerime: Rahmetinden ötür...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 72. ayeti keri...

Kasas Suresi 72. ayeti kerime: De ki; Söyleyin ...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 71. ayeti keri...

Kasas Suresi 71. ayeti kerime: (Rasul’üm!) De k...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 70. ayeti keri...

Kasas Suresi 70. ayeti kerime: İşte O Allah’tır...

24-05-2018
A. Metin Saruhan

Kasas Suresi 69. ayeti keri...

Kasas Suresi 69. ayeti kerime: Rab’bin, onların...