026- Şuara Suresi

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 227. ayeti ker...

Şuara Suresi 227. ayeti kerime: Ancak iman edip...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 226. ayeti ker...

Şuara Suresi 226. ayeti kerime: Ve şüphe yok ki...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 225. ayeti ker...

Şuara Suresi 225. ayeti kerime: Görmez misin ki...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 224. ayeti ker...

Şuara Suresi 224. ayeti kerime: Şairlere (gelin...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 223. ayeti ker...

Şuara Suresi 223. ayeti kerime: Bunlar, (şeytan...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 222. ayeti ker...

Şuara Suresi 222. ayeti kerime: Onlar, günaha, ...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 221. ayeti ker...

Şuara Suresi 221. ayeti kerime: Şeytanların ise...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 220. ayeti ker...

Şuara Suresi 220. ayeti kerime: Çünkü her şeyi ...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 219. ayeti ker...

Şuara Suresi 219. ayeti kerime: Secde edenler a...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 218. ayeti ker...

Şuara Suresi 218. ayeti kerime: O ki, (gece nam...

04-02-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 217. ayeti ker...

Şuara Suresi 217. ayeti kerime: Sen O mutlak ga...

28-01-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 216. ayeti ker...

Şuara Suresi 216. ayeti kerime: Şayet sana karş...

28-01-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 215. ayeti ker...

Şuara Suresi 215. ayeti kerime: Sana uyan mü’mi...

28-01-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 214. ayeti ker...

Şuara Suresi 214. ayeti kerime: (Önce) En yakın...

28-01-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 213. ayeti ker...

Şuara Suresi 213. ayeti kerime: O halde sakın A...

28-01-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 212. ayeti ker...

Şuara Suresi 212. ayeti kerime: Şüphesiz onlar,...

28-01-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 211. ayeti ker...

Şuara Suresi 211. ayeti kerime: Bu onlara düşme...

28-01-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 210. ayeti ker...

Şuara Suresi 210. ayeti kerime: O’nu (Kur’an’ı)...

21-01-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 209. ayeti ker...

Şuara Suresi 209. ayeti kerime: Azim bir tembih...

21-01-2018
A. Metin Saruhan

Şuara Suresi 208. ayeti ker...

Şuara Suresi 208. ayeti kerime: İlla onlar için...